Záruky

 

Záruka/Záručný rámec v eurách a v cudzej mene

 

Písomné rozhodnutie zo strany Banky v mene Klienta v prospech tretej osoby (prijímateľ).

S Bankou najčastejšie vydané záruky:

  • Ponuková záruka
  • Výkonová záruka
  • Garančná záruka
  • Záruka na zálohu
  • Záruka platenia
  • Záruka vystavená v súvislosti colného režimu

 

Pre Vašu firmu je to výhodné, lebo :

  • V prípade požiadavky pravidelných záruk, kvôli rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vydávaniu záručných listov, je možné zostaviť aj záručný rámec.
Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím