Záruka/záručný rámec v eurách a v cudzej mene

Písomné rozhodnutie zo strany Banky v mene Klienta v prospech tretej osoby (prijímateľ).

S Bankou najčastejšie vydané záruky:

  • Ponuková záruka
  • Výkonová záruka
  • Garančná záruka
  • Záruka na zálohu
  • Záruka platenia
  • Záruka vystavená v súvislosti colného režimu

Pre Vašu firmu je to výhodné, lebo:

  • V prípade požiadavky pravidelných záruk, kvôli rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vydávaniu záručných listov, je možné zostaviť aj záručný rámec.
Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím