Vklady

Ak chcete, aby Vaše peniaze na bežnom účte mali výhodnejšie úročenie, odporúčame
Vám viazanie vkladov!

Ponúkame odlišné úroky závisiace od výšky sumy a od splatnosti vkladu. Na jeden účet sa dá
zadať aj viac viazaní. Minimálna suma viazania pri súkromných osobách je 300,- EUR a 1.000.- USD.
V prípade vkladov v eurách môže byť splatnosť  1,3,6,12 , 24  mesiacov. V prípade devízového
vkladu môže byť splatnosť 1,3,6,12 mesiacov. Vklad môže byť jednorazový alebo pravidelný.
Úroky ku dňu splatnosti môžeme pripísať na účet alebo ich  môžeme kapitalizovať.

 

Výhody produktu

  • Priaznivé, fixné úroky, bezpečná forma sporenia.
  • Rýchle a flexibilné vybavenie.
  • Úročenie je priaznivé nie len v závislosti od  splatnosti, ale aj od veľkosti sumy .
  • Flexibilné spôsoby viazania, keďže viazania môžu byť jednorazové alebo automaticky sa obnovujúce. Na požiadavku Klienta sa vykoná kapitalizácia úroku alebo sa úroky pripíšu na bežný účet.

 

 Ak máte otázky k vyššie uvedenému , volajte KDB Kontakt na tel. č. +421-23211-6880  ,alebo navštívte našu pobočku, kde Vám naši kolegovia s radosťou pomôžu.

 

Súvisiace dokumenty

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím