SCA

Vážený klient,

chceli by sme Vás touto cestou informovať o zmene v súvislosti s poskytovaním platobných služieb1. S cieľom zabezpečiť bezpečnejšie elektronické platby dôjde od 14. septembra 2019 v zmysle zákonných požiadaviek k povinnému uplatneniu silnej autentifikácie klientov2. Na základe tejto zmeny, ktorá sa priamo dotkne našich klientov, budú elektronické kanály banky od 14. septembra 2019 sprístupnené len na základe silného overenia klienta, známeho aj ako dvojprvkový proces autentifikácie, a to pre prihlásenie sa do elektronických služieb a pre podpisovanie platobných príkazov. V súčasnosti naša banka ponúka nový verifikačný nástroj - aplikáciu ViCA - ktorá je v súlade s príslušnými predpismi, na základe ktorých môžu byť elektronické kanály banky využívané v plnej miere.

V dôsledku tejto zmeny budú musieť klienti, ktorí v súčasnosti používajú štandardnú (jednoprvkovú) autentizačnú metódu – pre prihlásenie: prihlasovacie heslo; pre schvaľovanie príkazov: SMS podpisové heslo alebo heslo na podpisovanie príkazov – využívať aplikáciu ViCA.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 14. septembra 2019 nebudete môcť používať službu KDB NetBank obvyklým spôsobom (štandardnou metódou autentifikácie)! Prihlasovanie sa  alebo podpisovanie platobných príkazov prostredníctvom elektronických kanálov banky bude od tohto dátumu možné iba s aplikáciou ViCA.

Čo je potrebné urobiť, ak momentálne nepoužívate (alebo niektorý z Vašich disponentov) službu NetBank s použitím aplikácie ViCA?
Aby bolo možné aplikáciu ViCA používať, majiteľ účtu a disponent/-i musia osobne navštíviť  našu pobočku, aby podpísali nový užívateľský formulár. Navštívte prosím našu pobočku čo najskôr, najneskôr však do 13. septembra 2019 a osobne požiadajte o aplikáciu ViCA. Po prihlásení sa do služby KDB NetBank sa budete  môcť okamžite prihlásiť do aplikácie ViCA a následne ju hneď použiť na prihlasovanie sa do služby NetBank a podpisovanie transakcií. Kód, ktorý je potrebný na registráciu aplikácie ViCA, bude odoslaný prostredníctvom SMS správy. Ak ste zmenili svoje telefónne číslo, oznámte ho prosím banke.

Ďalšie informácie o aplikácii ViCA nájdete v nasledujúcej príručke:
http://sk.kdbbank.eu/docs/KDB_ViCA_pouzivatelska_prirucka_20180924.pdf

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa prosím obráťte na našu pobočku (telefónne číslo 02/3211 6880 v čase od 8:30 do 16:30 v pracovných dňoch), kontaktujte priamo Vášho klientskeho pracovníka alebo navštívte našu pobočku.

Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu.

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky

 


1Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu a Zákon č. 492/2009 o platobných službách.
2Silnou autentifikáciou používateľa platobných služieb sa na účely predmetného zákona rozumie autentifikácia na základe použitia dvoch prvkov alebo viacerých prvkov, ktorými sú
a) vedomosť (to, čo vie len používateľ platobných služieb, napr. heslo, PIN kód),
b) vlastníctvo (to, čo vlastní alebo drží len používateľ platobných služieb, napr. SIM karta, zabezpečená mobilná aplikácia, platobná karta s čipom) a
c) charakteristické znaky (špecifikujú používateľa platobných služieb, napr. odtlačky prstov, tvárová biometria).
Tieto prvky sú od seba nezávislé a vytvorené takým spôsobom, že narušenie jedného prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov a ani dôvernosť autentifikačných údajov.

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím s využitím cookies: Súhlasím
Označte políčko „Súhlasím s využitím cookies“