Právne informácie

 

Prosíme pozorne si prečítajte nasledujúce informácie!

 

Otvorením „site“ (internetová služba dostupná na serveri sk.kdbbank.eu) alebo otvorením ktorejkoľvek jej stránky súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami. V prípade, ak nesúhlasíte s podmienkami, neotvárajte našu webovú stránku!

Autorské právo

Webové stránky KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky (ďalej len: KDB Bank Europe) so všetkými informáciami, obrázkami a ich umiestneniami sú pod právnou ochranou a ich využitie, okrem osobného používania, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom KDB Bank Europe.

Informácie

Obsah webových stránok KDB Bank Europe (informácie, údaje, podmienky) slúži len na informačné účely a za jeho správnosť a úplnosť KDB Bank Europe nenesie žiadnu zodpovednosť. Aktuálny súbor podmienok tvoria platné a zverejnené Všeobecné obchodné podmienky a ďaľšie zverejnené obchodné pravidlá a oznamy.

KDB Bank Europe nenesie zodpovednosť za žiadne škody, priame či nepriame, straty a výdavky vzniknuté pri používaní webových stránok, vyplývajúce z ich nefunkčného stavu, nesprávnej činnosti a poškodenia, z neoprávnenej zmeny údajov, respektíve omeškania prenosu informácií, počítačového vírusu, zlyhania systému alebo z iných dôvodov.

Ochrana osobných údajov a bankového tajomstva

Všetky údaje, ktoré sa KDB Bank Europe dozvie prostredníctvom tejto webovej stránky, spravuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo  podľa všeobecne záväzných predpisov v tejto oblasti platných v Maďarsku, podľa aplikovateľnosti.  V prípade, ak ste svoje osobné údaje zaslali KDB Banke Europe, dali ste jej tým svoj súhlas, aby ich s cieľom stanoveným v charakteristike transakcie a dôvodom a účelom prenosu údajov evidovala a spravovala.  
Ak obsah tlačiva vzťahujúceho sa na prenos údajov webovej stránky alebo na e-mailovú adresu nestanoví inak, KDB Banka Europe môže Vami dodané údaje využiť na komunikačné, marketingové a reklamné ciele alebo na analýzu rizík, respektíve je oprávnená zaslať také údaje kvôli rovnakému využitiu pre spracovávateľov údajov, s ktorými je v zmluvnom vzťahu.

Informujeme Vás, že webová stránka pri Vašej návšteve zbiera a ukladá IP adresu Vášho počítača a niektoré údaje závisiace od softvéru prehliadača, kvôli vytváraniu štatistík návštevnosti a identifikácii zlomyseľných informatických útokov.  

KDB Bank Europe vyhlasuje, že Vami cez internet zadané osobné údaje spravuje s rovnakým spôsobom, akým sú chránené pri iných spôsoboch nášho kontaktu s Vami.

Pužívanie cookies na internetovej stránke

KDB Bank Europe Ltd používa na svojej internetovej stránke tzv. cookies, ktoré slúžia na poskytovanie plnohodnotných služieb pre návštevníkov našej internetovej stránky. Pre viac informácií o cookies kliknite sem.

 

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím