Naša materská banka, KDB Soul

 

Od založenia Kórejskej Rozvojovej Banky v roku 1954, ako významná finančná inštitúcia financujúca podniky, riadi vo svojom domove ekonomický rozvoj a národné financie. KDB sa usiluje, aby uspokojila širokú škálu potrieb, či ide o financovanie prostriedkov, investičné bankové služby, medzinárodné financovanie, poradenské služby alebo projektové financovanie – so všetkými službami zabezpečuje výhodné hospodárske prostredie pre podniky. Počas jej histórie sa úloha finančnej inštitúcie postupne menila, jej funkcia sa plynule rozvíjala:  banka sa v 1950–ich, 60-ich rokoch špecializovala na podporu rozvoju, v 70-ich, 80-ich rokoch sa stala dlhodobým poskytovateľom peňažných služieb, kým v 90-ich rokoch sa jej rozhodujúcou činnosťou stalo financovanie investícií a podnikov. Po kórejskej finančnej kríze bola KDB na čele pri podpore rozvoja štruktúr podnikov a stabilizácii národnej finančnej situácii.

KDB Banka sa počas svojho pôsobenia stala najväčšou finančnou inštitúciou v Južnej Kórei, ktorú vlastní vláda, vďaka čomu sa aktívne podieľa na realizácii cieľov hospodárskej politiky; pričom svojim partnerom ponúka klientsky zamerané, spoľahlivé a výnosné finančné produkty. 

Zoči-voči výzvam globálneho trhu si KDB Banka aj v týchto dňoch zachováva reprezentatívne postavenie v oblasti poskytovania finančných služieb a regulácie trhu.
Ďalšími hlavnými prvkami stratégie Banky sú štátny sektor, infraštruktúra a kreatívny rozvoj hospodárstva, podpora inovatívnych a budúce úspešné odvetvia zastupujúcich start-upov a stredných podnikov.
Banka je prostredníctvom svojej globálnej siete zastúpená po celom svete: v 21 krajinách prevádzkuje 9 zahraničných pobočiek, 5 dcérskych spoločností a 8 zastupiteľských kancelárií.
 

Hlavné obchodné oblasti

Podnikové financovanie a reštrukturalizácia
Bankové investičné služby
Rizikové kapitálové investície, technické financovanie a poradenstvo
Globálne služby financovania
Dôchodkový fond a správa majetku
Výskum a kontrola úverov

 

Úverové ratingy

Moody’s: Aa2
Standard & Poor’s: AA
Fitch: AA-

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím