KDB Mobil Kontakt

 

S našou službou dostanete oznámenie o všetkých finančných transakciách na svoj telefón formou SMS správy. Žiadajte o službu KDB Mobil Kontakt a buďte informovaný v čase, ak vznikne podozrenie o elektronickom zneužívaní Vašej platobnej  karty!
S KDB MobilKontaktom môžete pozorovať položky zúčtované na bankových účtoch: informujeme vás o všetkých zaťaženiach a o sumách pripísaných k dobru podľa Vášho rozhodnutia. Ponúkame Vám riešenie aj na to, ak oznámenia o pohybe na účtoch chcete dostávať len nad nejakou (limitovanou) sumou.

 

 KDB Mobil Kontakt je výhodný, keďže:

  • Je pohodlný a účinný: rýchlo a jednoducho si môžete kontrolovať pohyby na Vašich účtoch;
  • Služba šitá na mieru:– stanovením limitu – si ju môžete nastaviť podľa vlastných požiadaviek.
  • O našu MobilKontakt službu s nízkymi mesačnými poplatkami môžeme požiadať aj cez telefón!

 

Služby KDB Kontakt

  • SMS Bankovej karty – Pošleme Vám správu po každej transakcii, ktorá bola vykonaná Vašou platobnou kartou/ vedľajšou kartou, aj pri výbere v hotovosti, aj pri nakupovaní.
  • Úplný SMS – Oznámime Vám všetky zaťaženia a dobropisy týkajúce sa Vášho účtu.

Vyberte si, ktorá služba najviac vyhovuje Vašim požiadavkám!

 

Ako môžete použiť KDB Mobil Kontakt služby?

Rýchlo a jednoducho: Nemusíte robiť nič iné, len si osobne objednajte posielanie SMS správy na  našej pobočke alebo telefonicky volajte na telefónne číslo   +421 23211-6880.

 

Poplatky

Služba KDB Mobil Kontakt sa platí mesačným poplatkom, ale poplatky za osobitné správy nezapočítame. Ďalšie informácie nájdete v Zozname podmienok.

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím