KDB API služby

Služby KDB API a testovacie prostredie

V súlade so smernicou PSD21 a RTS2, ktorými sa ustanovujú súvisiace technické požiadavky, KDB Bank zverejňuje dokumentáciu k službám API, ktoré sa v Banke budú uplatňovať od 14. septembra 2019, ako aj testovacie prostredie (sandbox) pre vývojárov. Nachádzajú sa na nasledujúcej stránke:

https://netbank.kdbbank.eu/openapi

Podľa medzinárodných štandardov je portál dostupný iba v anglickom jazyku.

 

Podpora

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom služieb API alebo testovacieho prostredia nás neváhajte kontaktovať. E-mail: info@kdbbank.eu


 

 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu
2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím