IBAN, Kód BIC (SWIFT)

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo účtu, ktorého pomocou sa dá  jednoznačne určiť štát, ktorý vedie účet, banku a klienta. IBAN s pomocou medzinárodného kódu na identifikáciu BIC (Bank Identifier Code alebo inak kód SWIFT ) aj na medzinárodnej úrovni rýchlo vyrieši Vaše financie. Používanie Medzinárodného čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu na identifikáciu banky (BIC) pomôže rýchlo a účinne vykonať platobné operácie v Európe, prirodzene znižujúce bankové náklady účastníkov transakcií.
 

Podľa slovenských  pravidiel IBAN pozostáva z 24 znakov.

IBAN je platný len vtedy, ak ho použijete v celom rozsahu, teda žiadne  nuly v IBAN nie je možné vynechať!

  • Prvé dva charaktery sú v každom prípade kódy Slovenska, podľa slovenských pravidiel ;
  • 3-4. charakter sú kontrolné čísla;
  • 5-8. charakter je vnútroštátny kód banky
  • 9-24. charakter je vnútroštátné číslo účtu
     

Ako používať IBAN číslo účtu?

Bez ohľadu na to, či podávate svoj devízový platobný príkaz na papieri alebo elektronickou formou, IBAN číslo účtu Vášho partnera treba v každom prípade zapísať do pola: číslo účtu prijímateľa.

Prosíme Vás, aby ste IBAN číslo označili bez medzery a bez pomlčky!

 

Ako sa môžete informovať o IBAN číslo účtu?

  • Z výpisu účtu
  • V pobočkách od našich spolupracovníkov
  • Cez zákaznícky servis (KDB Bank Call Center: +421 23211-6880)

 

Kód BIC (SWIFT)

Z dôvodu správneho spracovania medzinárodných platieb je veľmi dôležité uvádzať okrem čísla účtu v tvare IBAN aj kód BIC (Bank Identifier Code)  banky prijímateľa platby, takzvaný identifikačný SWIFT kód. To zabezpečí presný a správny prevod finančných prostriedkov do banky prijímateľa platby.  Rozsah a štruktúra kódu BIC sa môže v rôznych krajinách líšiť. Uvedenie kódu BIC banky prijímateľa platby sa dôrazne odporúča, pretože samotný názov banky a jej adresa dostatočne nezabezpečuje správne spracovanie príkazu.

Prosíme uviesť kód BIC banky prijímateľa platby len v príslušnom políčku platobného príkazu !

 

Prečo je používanie IBAN a BIC identifikátorov tak dôležité ?

V prípadoch prevodov finančných prostriedkov do krajín EHP sa dôrazne doporučuje vypĺňať kódy IBAN a BIC.   Z dôvodu včasného a presného vykonania vyšlých a došlých prevodov v EUR doporučujeme, aby ste informovali svojich partnerov o vlastnom čísle účtu v tvare IBAN a o BIC KDB Bank Europe, ktorým je : KODBSKBX.  Nezabudnite si aj od svojich partnerov vyžiadať IBAN a BIC kódy bánk, ktoré vedú ich účty.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, aby ste príslušné identifikátory v prípade platobných príkazov v EUR uvádzali v správnom políčku platobného príkazu.   V opačnom prípade môže zahraničná banka spoplatniť transfer navyše,  čo bude vždy na ťarchu príkazcu.

Vezmite prosíme na vedomie, že neuvedenie týchto identifikátorov alebo ich uvedenie v nesprávnom políčku môže od 1 januára 2007 spôsobiť ďaľšie spoplatnenie, prípadne odmietnutie prevodu finančných prostriedkov.

 

 

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím