Finančné údaje

Výročná správa

 

Výročná správa 2020

Správa nezávislého audítora 2020

 

Výročná správa 2019

Správa nezávislého audítora 2019

 

   Výročná správa 2018

   Annual Report 2018

   Účtovná závierka 2018

   Financial Statements 2018

   Správa nezávisleho audítora zriaďovateľa pobočky

   za rok 2018_preklad z pôvodného jazyka

   Správa nezávisleho audítora zriaďovateľa pobočky

                                           za rok 2018_v povodnom jazyku

 

 

 

  Účtovná závierka 2017

  Financial Statements 2017

 

 

 

 

 

  Annual Report 2016

  Účtovná závierka 2016

  Financial Statements 2016

 

 

 

 

  Annual Report 2015

  Účtovná závierka 2015

  Financial Statements 2015

 

 

 

 

  Annual Report 2014

  Účtovná závierka 2014

  Financial Statements 2014

  Informácie o rizikách a kapitálovej primeranosti banky 2014

 

 

 

  Annual Report 2013

  Účtovná závierka 2013

  Financial Statements 2013

  Informácie o rizikách a kapitálovej primeranosti banky 2013

 

 

 

   Annual Report 2012

   Výročná správa 2012

   Informácie o rizikách a kapitálovej primeranosti banky 2012

 

 

 

 

   Annual Report 2011

   Informácie o rizikách a kapitálovej primeranosti banky 2011

 

 

 

 

 

   Annual Report 2010

   Informácie o rizikách a kapitálovej primeranosti banky 2010

 

 

 

 

 

   Annual Report 2009

   Informácie o rizikách a kapitálovej primeranosti banky 2009

 

 

 

 

 

   Annual Report 2008

   Informácie o rizikách a kapitálovej primeranosti banky 2008

 

 

 

 

 

   Annual Report 2007

 

 

 

 

 

 

   Annual Report 2006

 

 

 

 

 

 

   Annual Report 2005

Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím