Aktuálne informácie

 

Vážený klient!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu údržby bankových služieb zo strany nášho externého prevádzkovateľa dňa 17.07.2020 (piatok) medzi 03:00 až 06:00 hod. môže dôjsť k výpadkom poskytovaných služieb pre platobné karty.

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné nepríjemnosti.

KDB Bank Europe Ltd.

 


Vážený klient!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu údržby bankových služieb zo strany nášho externého prevádzkovateľa dňa 15.06.2020 (pondelok) medzi 03:00 až 06:00 hod. môže dôjsť k výpadkom poskytovaných služieb pre platobné karty.

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné nepríjemnosti.

KDB Bank Europe Ltd.

 

***

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy külső szolgáltató partnerünk rendszerkarbantartása miatt 2020. június 15-én (hétfőn) 03:00 és 06:00 közötti időszakban a bankkártya szolgáltatásban szolgáltatás kimaradás várható.

Az okozott kellemetlenségért előre is szíves elnézésüket kérjük!

KDB Bank Európa Zrt.

 

***

 

Dear Customer,

Please be informed that due to system maintenance at our service provider could be outages in the bankcard service and ATM usage on 15th June 2020 (Monday) from 03:00 AM to 06:00 AM.

Thank you for your patience.

KDB Bank Europe Ltd.

 

 


Zmena limitu bezkontaktnej platby

Vážení klienti, zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z. ukladá poskytovateľom platobných služieb povinnosť zvýšiť limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou vykonaných prostredníctvom POS terminálu. V súlade s novou legislatívou sme zvýšili maximálny limit jednej bezkontaktnej platobnej operácie vykonanej platobnou kartou na sumu 50 eur. Zároveň sa zvyšuje maximálny kumulatívny limit predchádzajúcich elektronických operácií vykonaných tou istou platobnou kartou od dátumu, kedy ste poslednýkrát zadali PIN na sumu 150 EUR.  

 

 

Contactless card limit changes

Dear clients, Act no. 67/2020 Coll. on certain emergency financial measures in relation to the spread of dangerous contagious human disease COVID-19, as amended by Act no. 75/2020 Coll. imposes an obligation on payment service providers to increase the limits for contactless bankcard payments made via a POS terminal. In accordance with the new legislation, we increased the maximum limit of one contactless bankcard payment transaction to 50 EUR. At the same time, the maximum cumulative limit for all previous electronic transactions performed by the same bankcard from the date you last entered your PIN is increased to 150 EUR.


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím s využitím cookies: Súhlasím
Označte políčko „Súhlasím s využitím cookies“