Aktuálne informácie

Oznámenie o zmene spracovania prevodných príkazov dňa 01.06.2020

Execution of payment orders on bank holiday in Slovak Branch_20200601

Hirdetmény_SK_Fizetési megbízások feldolgozása munkaszüneti napon_20200601


Výpadok služieb z dôvodu údržby bankového systému dňa 24.05.2020

 

Vážený klient,

upozorňujeme Vás, že KDB Bank bude vykonávať plánovanú činnosť týkajúcu sa údržby bankového systému dňa 24. mája 2020 (nedeľa) medzi 22:00 a 22:30 hodinou.
V dôsledku toho v uvedenom čase nebude prístupná služba KDB NetBank.
Vopred Vám ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

 

KDB Bank Europe Ltd.

 

 

Rendszerkarbantartás miatti szolgáltatáskiesés 2020. május 24-én / Service outage due to system maintenance on May 24, 2020

 

Tisztelt Ügyfelünk!

                                                                                                                                                                                                                                                        

Tájékoztatjuk, hogy a KDB Bank tervezett informatikai rendszerkarbantartási munkálatokat fog végezni 2020. május 24-én (vasárnap) 22:00-22:30 óra között.

Ennek következtében az említett időszakban a KDB NetBank illetve KDB PC Kontakt (vállalati telepített ügyfélprogram) szolgáltatásaink nem lesznek elérhetőek, a szolgáltatásokba nem lehet bejelentkezni.

Türelmét és megértését előre is köszönjük, az esetlegesen okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük!

 

KDB Bank Európa Zrt.

 

 

Dear Client,

 

Please be informed that KDB Bank will perform a planned system maintenance activity on May 24, 2020 (Sunday), between 10:00-10:30 pm.

Due to our system maintenance, in the mentioned period the KDB NetBank and KDB PC Kontakt (installed corporate client program) services will not be available, login to the services will not be possible.

Thank you for your patience and understanding in advance, and we apologize for any inconvenience it may cause.

 

KDB Bank Europe Ltd.


Zmena limitu bezkontaktnej platby

Vážení klienti, zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení zákona č. 75/2020 Z. z. ukladá poskytovateľom platobných služieb povinnosť zvýšiť limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou vykonaných prostredníctvom POS terminálu. V súlade s novou legislatívou sme zvýšili maximálny limit jednej bezkontaktnej platobnej operácie vykonanej platobnou kartou na sumu 50 eur. Zároveň sa zvyšuje maximálny kumulatívny limit predchádzajúcich elektronických operácií vykonaných tou istou platobnou kartou od dátumu, kedy ste poslednýkrát zadali PIN na sumu 150 EUR.  

 

 

Contactless card limit changes

Dear clients, Act no. 67/2020 Coll. on certain emergency financial measures in relation to the spread of dangerous contagious human disease COVID-19, as amended by Act no. 75/2020 Coll. imposes an obligation on payment service providers to increase the limits for contactless bankcard payments made via a POS terminal. In accordance with the new legislation, we increased the maximum limit of one contactless bankcard payment transaction to 50 EUR. At the same time, the maximum cumulative limit for all previous electronic transactions performed by the same bankcard from the date you last entered your PIN is increased to 150 EUR.


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím s využitím cookies: Súhlasím
Označte políčko „Súhlasím s využitím cookies“