Aktuálne informácie

 

Vážený klient!

Dovolujeme si Vás informovať, že dňa 2.5.2017 medzi 12:00 a 15:00 z dôvodu systémovej údržby môže nastať výpadok našej internetovej stránky a netbank-u.
Ďalej si Vás dovolujeme informovať, že z dôvodu systémovej údržby môžu nastať výpadky v používaní platobnej karty v nižšie uvedené termíny:

1.5.2017 medzi 23:30 a 23:59
2.5.2017 medzi 12:00 a 15:00
2.5.2017 medzi 23:30 a 23:59
3.5.2017 medzi 23:00 a 23:15
5.5.2017 medzi 10:30 a 11:00
6.5.2017 medzi 01:00 a 02:00
14.5.2017 medzi 0:00 a 06:00
28.5.2017 medzi 0:00 a  06:00

Za prípadne vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme.

KDB Bank Europe Ltd.

 

Dear Customer,

We call your kind attention that due to system maintenance on 2nd May, 2017 between 12:00 a.m. and 15:00 p.m the Netbank service might not be available for short periods.  

We call your kind attention that due to system maintenance the bankcard service might not be available for short periods on the following dates.
1st May 2017, between 11:30 p.m. and 11:59 p.m.,
2nd May 2017, between12:00 a.m. and 3:00 p.m.,
2nd May 2017, between 11:30 p.m. and 11:59 p.m.,
3rd May 2017, between11:00 p.m. and 11:15 p.m.,
5th May 2017, between10:30 a.m. and 11:00 a.m.,
6th May 2017, between1:00 a.m. and 2:00 a.m.,
14th May 2017, between0:00 a.m. and 6:00 a.m.,
28th May 2017, between0:00 a.m. and 6:00 a.m.

We apologize for any inconvenience it may cause. Thank you for your kind understanding.

KDB Bank Europe Ltd

 


 

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s článkom I. ods. 2 Obchodných pravidiel o bankových účtoch, platobných službách a vkladoch, 15. marec 2017 nie je Bankovým obchodným dňom a v tento deň bude naša banka zatvorená.

V súlade s článkom 3.1.5. Všeobecných obchodných podmienok KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, budú prevodné príkazy spracované nasledovne:

 1. Odchádzajúce prevody

Spracovanie prevodov v EUR do krajín EHP (SEPA):

 • Prevody zaslané v utorok 14.03.2017:
  • Prevody doručené do lehoty prevzatia: zaťaženie na účte dňa 14.03.2017, pripísanie na účet dňa 16.03.2017
  • Prevody doručené po lehote prevzatia: spracovanie prevodu  a zaťaženie účtu dňa 16.03.2017, pripísanie na účet dňa 17.03.2017
 • Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou 15.03.2017.

Spracovanie prevodov v HUF do Maďarska:

 • Prevody zaslané v utorok 14.03.2017:
 • Prevody doručené do lehoty prevzatia: štandardne podľa sadzobníka
 • Prevody doručené po lehote prevzatia:  dňa 16.03.2017
 • Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou 15.03.2017.

Spracovanie prevodov v iných menách:

Prevody doručené dňa 14.03.2017 do lehoty prevzatia budú spracované štandardne podľa Sadzobníka poplatkov, s tým, že nakoľko 15.03.2017 nie je Bankový deň, proces vykonania prevodu sa predĺži o jeden pracovný deň. Prevody doručené dňa 14.03.2017 po lehote prevzatia budú spracované dňa 16.03.2017.

 1. Pripísanie prijatých platieb

Došlé platby zo  dňa 15.03.2017 budú pripísané na účet klienta dňa 16.03.2017 so spätnou valutou.

Ak máte možnosť, prosíme vás o zadanie prevodov v skoršom termíne alebo po termíne bankového voľna.

Ďakujeme za pochopenie.

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky

 


Dear Client,

in conformity with the article I, clause 2 of Business rules regarding bank accounts, payment operation services and deposits, we would like to announce that 15 March 2017 is not a working day / banking day, and on this day our bank will be closed.


Tisztelt Ügyfelünk!

Ez úton is tájékoztatjuk, hogy Fióktelepünk 2017. március 15-én munkaszüneti nap miatt zárva lesz.

 


 

Spoznajte lepšie našu banku a jedinečné možnosti, ktoré ponúkame. Kliknutím na link sa Vám zobrazí krátky prezentačný film o našej banke, ktorý sme predstavili dňa 10. septembra 2013 na slávnostnom otvorení pobočky na Slovensku.

 

Tešíme sa Vášmu záujmu,

KDB Bank Europe Ltd.


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím