• 1
 • 2
 • 3

Aktuálne informácie

 

Vážený klient!

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s článkom 3.1.5. Všeobecných obchodných podmienok budú prevodné príkazy doručené v dňoch 28. októbra 2016 a 31. októbra 2016 spracované nasledovne:

 1. Platby v EUR do krajín EHP (SEPA platby):
 • prevody doručené v piatok 28.10.2016:
  • Prevody doručené do lehoty podania: štandardne podľa szadzobníka 
  • Prevody doručené po lehote podania: urgentné spracovanie podľa možností banky alebo urgentné spracovanie dňa 2.novembra 2016
 • prevody doručené v pondelok 31.10.2016:
 • Prevody doručené do lehoty podania: urgentné spracovanie dňa 2.novembra2016
 • Prevody doručené po lehote podania: štandardne podľa szadzobníka 
 1. Spracovanie platieb v iných menách:

Prevody doručené 28. okóbra 2016 do lehoty podania budú spracované štandardne podľa sadzobníka.

Ostatné prevody doručené po lehote podania budú spracované 2. novembra 2016.

 1. Spracovanie prevodov v HUF do Maďarska:
 • prevody doručené v piatok 28.10.2016:
  1. Prevody doručené do lehoty podania: štandardne podľa sadzobníka
  2. Prevody doručené po lehote podania: 2. novembra 2016
 • prevody doručené v pondelok 31.10.2016:
  1. Prevody doručené do lehoty podania: 2. novembra 2016
  2. Prevody doručené po lehote podania: 2. novembra 2016

Pokiaľ máte možnosť, zadávajte prosím prevodné príkazy v skorších lehotách so zreteľom na uvedené obmedzenia v uvedenom termíne.

Ďakujeme za pochopenie!

KDB Bank Europe Ltd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Client,

Please be informed that – having regard to the Point 3.1.5 of General Terms – the orders taken over on October 28, 2016 after cut-off time, and on October 31, 2016 will be fulfilled as follows:

1.      Fulfillment of EUR tranfers within EEA-region:

 •         Transfers submitted on 28th, Friday:
  •    Transfers submitted before cut-off time: according to the List of Conditions
  •    Transfers submitted after cut-off time: T-day fulfillment if possible or T-day fulfillment on November 2, 2016
 •         Transfers submitted on 31st, Monday:
  •    Transfers submitted before cut-off time: T-day fulfillment on November 2, 2016
  •    Transfers submitted after cut-off time: according to the List of Conditions

2.      Fulfillment of transfers in other currencies:

Transfers submitted before cut-off time on October 28, 2016 will be processed according to the List of Conditions, the processing of transfer orders submitted after cut-off time will be started on November 2, 2016.

3.      Fulfillment of HUF transfer to Hungary:

 •         Transfers submitted on 28th, Friday:

a.Transfers submitted before cut-off time: according to the List of Conditions

b.Transfers submitted after cut-off time: on November 2, 2016

 •         Transfers submitted on 31st, Monday:

a.Transfers submitted before cut-off time: on November 2, 2016

b.Transfers submitted after cut-off time: on November 2, 2016

As far as possible, please, submit your transfer order at an earlier or later date.

Thank you for your understanding!

KDB Bank Europe Ltd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Ügyfelünk,

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - hivatkozással az üzletszabályzat 3.1.5. pontjára - a 2016. október 28-án átvételi határidőt követően illetve a 2016. október 31-én  átvett átutalási megbízásokat az alábbiak szerint teljesítjük.

 1. EUR átutalások teljesítése EGT-n belül:
 • 28-án, pénteken beadott utalások:
  • Átvételi határidő előtt benyújtott átutalások: kondíciós lista szerint
  • Átvételi határidő után benyújtott átutalások: T napos teljesítés lehetőség szerint illetve 2016. november 2-án T napos teljesítés
 • 31-én, hétfőn beadott utalások:
 • Átvételi határidő előtt benyújtott átutalások: 2016. november 2-án T napos teljesítés
 • Átvételi határidő után benyújtott átutalások: kondíciós lista szerint
 1. Átutalások teljesítése egyéb devizanemekben:

A 2016. október 28-án átvételi határidő előtt benyújtott tételek feldolgozása a kondíciós lista szerint történik, az ezt követően benyújtott átutalási megbízások feldolgozása 2016. november 2-án kezdődik meg.

 1. Forint átutalás teljesítése Magyarországra:
 • 28-án, pénteken beadott utalások:
  1. Átvételi határidő előtt benyújtott átutalások: kondíciós lista szerint
  2. Átvételi határidő után benyújtott átutalások: 2016. november 2-án
 • 31-én, hétfőn beadott utalások:
  1. Átvételi határidő előtt benyújtott átutalások: 2016. november 2-án
  2. Átvételi határidő után benyújtott átutalások: 2016. november 2-án

Amennyiben lehetősége van, kérjük, hogy utalását korábban vagy esetlegesen egy későbbi időpontban nyújtsa be.

Megértésüket köszönjük!

KDB Bank Europe Ltd.

 


 

Spoznajte lepšie našu banku a jedinečné možnosti, ktoré ponúkame. Kliknutím na link sa Vám zobrazí krátky prezentačný film o našej banke, ktorý sme predstavili dňa 10. septembra 2013 na slávnostnom otvorení pobočky na Slovensku.

 

Tešíme sa Vášmu záujmu,

KDB Bank Europe Ltd.


Vážený návštevník stránky!

 

Vítame všetkých nových a pôvodných návštevníkov na domovskej stránke KDB Bank Europe, ktorá sa zobrazuje v novom formáte a obsahovej štruktúre.

S potešením vítame všetkých nových klientov, ktorí sa zaujímajú o bezpečné finančné služby a stabilnú finančnú inštitúciu, ale takisto aj našich spokojných klientov, ktorí si nás zvolili za dlhodobých partnerov  a všetkých nových záujemcov. Na našej novej stránke jednoducho a ľahko nájdete všetky naše výhodné produkty a k nim prislúchajúce prémiové služby.  Venujte chvíľu pozornosti našej stránke a vyberte si z našich služieb tú, ktorá je pre Vás najvýhodnejšia. Ak ste ju našli, obráťte sa s dôverou na našich zamestnancov online, telefonicky alebo sa zastavte osobne v našich pobočkách pre kompletnú ponuku našich služieb.

Prajeme Vám bezhraničnú silu Vašich financií.

 

KDB Bank Europe Ltd.    

 


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím