Aktuálne informácie

 

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s článkom I. ods. 2 Obchodných pravidiel o bankových účtoch, platobných službách a vkladoch, 15. marec 2017 nie je Bankovým obchodným dňom a v tento deň bude naša banka zatvorená.

V súlade s článkom 3.1.5. Všeobecných obchodných podmienok KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky, budú prevodné príkazy spracované nasledovne:

 1. Odchádzajúce prevody

Spracovanie prevodov v EUR do krajín EHP (SEPA):

 • Prevody zaslané v utorok 14.03.2017:
  • Prevody doručené do lehoty prevzatia: zaťaženie na účte dňa 14.03.2017, pripísanie na účet dňa 16.03.2017
  • Prevody doručené po lehote prevzatia: spracovanie prevodu  a zaťaženie účtu dňa 16.03.2017, pripísanie na účet dňa 17.03.2017
 • Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou 15.03.2017.

Spracovanie prevodov v HUF do Maďarska:

 • Prevody zaslané v utorok 14.03.2017:
 • Prevody doručené do lehoty prevzatia: štandardne podľa sadzobníka
 • Prevody doručené po lehote prevzatia:  dňa 16.03.2017
 • Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou 15.03.2017.

Spracovanie prevodov v iných menách:

Prevody doručené dňa 14.03.2017 do lehoty prevzatia budú spracované štandardne podľa Sadzobníka poplatkov, s tým, že nakoľko 15.03.2017 nie je Bankový deň, proces vykonania prevodu sa predĺži o jeden pracovný deň. Prevody doručené dňa 14.03.2017 po lehote prevzatia budú spracované dňa 16.03.2017.

 1. Pripísanie prijatých platieb

Došlé platby zo  dňa 15.03.2017 budú pripísané na účet klienta dňa 16.03.2017 so spätnou valutou.

Ak máte možnosť, prosíme vás o zadanie prevodov v skoršom termíne alebo po termíne bankového voľna.

Ďakujeme za pochopenie.

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky

 


Dear Client,

in conformity with the article I, clause 2 of Business rules regarding bank accounts, payment operation services and deposits, we would like to announce that 15 March 2017 is not a working day / banking day, and on this day our bank will be closed.


Tisztelt Ügyfelünk!

Ez úton is tájékoztatjuk, hogy Fióktelepünk 2017. március 15-én munkaszüneti nap miatt zárva lesz.

 


 

Spoznajte lepšie našu banku a jedinečné možnosti, ktoré ponúkame. Kliknutím na link sa Vám zobrazí krátky prezentačný film o našej banke, ktorý sme predstavili dňa 10. septembra 2013 na slávnostnom otvorení pobočky na Slovensku.

 

Tešíme sa Vášmu záujmu,

KDB Bank Europe Ltd.


Vážený návštevník stránky!

 

Vítame všetkých nových a pôvodných návštevníkov na domovskej stránke KDB Bank Europe, ktorá sa zobrazuje v novom formáte a obsahovej štruktúre.

S potešením vítame všetkých nových klientov, ktorí sa zaujímajú o bezpečné finančné služby a stabilnú finančnú inštitúciu, ale takisto aj našich spokojných klientov, ktorí si nás zvolili za dlhodobých partnerov  a všetkých nových záujemcov. Na našej novej stránke jednoducho a ľahko nájdete všetky naše výhodné produkty a k nim prislúchajúce prémiové služby.  Venujte chvíľu pozornosti našej stránke a vyberte si z našich služieb tú, ktorá je pre Vás najvýhodnejšia. Ak ste ju našli, obráťte sa s dôverou na našich zamestnancov online, telefonicky alebo sa zastavte osobne v našich pobočkách pre kompletnú ponuku našich služieb.

Prajeme Vám bezhraničnú silu Vašich financií.

 

KDB Bank Europe Ltd.    

 


Na našej stránke využívame cookies, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitnejších služieb pre našich návštevníkov.
Viac informácií... Súhlasím